Jesusfolket

Syftet med mirakler - en katolik och karismatiker samtalar

November 13, 2019

Micaels samtal med jesuitpatern Ulf Jonsson fortsätter och kommenteras även av Carl Otto Werkelid i P1. Ulf menar att mirakler aldrig syftar till att ge bevis för att Gud finns eller att kristendomen är sann, medan Micael argumenterar för att det visst kan vara så. Däremot är de mer överens om att den dominerande synen på vad naturlagar är inte håller för fem öre.

Läs mer om Dokumenterade mirakler: https://dokumenterademirakler.se/ 

Werkelids kommentarer i Tankar för dagen, P1: https://sverigesradio.se/avsnitt/1381938

Har du frågor, kommentarer eller tips på vad vi ska podda om? Maila oss på jesusfolket@gmail.com

Boka en föreläsning: https://helapingsten.com/boka/ 

Gilla Jesusfolket på Facebook! facebook.com/jesusfolket

Följ oss på YouTube! youtube.com/helapingsten

Och följ bloggen Hela Pingsten! helapingsten.com