Jesusfolket

Kan man tro på demoner?

August 15, 2016

Psykologen Richard Gallagher skrev i Washington Post nyligen att han inte kan förneka demoners påverkan på oss människor. Det är vår erfarenhet också, men hur övertygar man en naturalistisk kultur om den andliga verkligheten, och vad gör man rent konkret när någon börjar manifestera? Se helapingsten.com/tag/exorcism för mer.

Play this podcast on Podbean App