Jesusfolket

7. Ateism

April 17, 2016

Är ateism en avsaknad av tro eller krävs det i själva verket stark tro för att vara ateist? Vi går kortfattat igenom ateismens historia och diskuterar några problem med övertygelsen att det inte finns någon Gud.